Logga för Topolis

Stuga Sepik

Ett stilig attefallshus i stavlafttekninik som kan bli det perfekta komplementet till din villa eller ditt sommarhus.

Attefallshuset är 30 m2 och är byggd i stavlaftteknik.

Vi använder märkbart grövre virke än standard.

*Väggarna är isolerade med 145mm isolering.

*Taket och golvet är isolerat med 195mm isolering.

*Taket finns som tegel, plåt, takspån och gräs.

*Takbärande balkar i minst 320mm.

*Ytterpanel i handgjort (kylad) 30mm tjocklek och i olika bredd

*Handgjorda, tvåglasisolerade fönster

*Handgjorda ytter och innerdörrar.

*Gravering av ornament på balkar ingår.

*Mått och planering enligt kundens önskemål

Våra attefallshus transporteras i färdigspikade sektioner för en enkel montering. Resten byggs på plats.